دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی


  • معاون سیاسی و اجتماعی : سید شهاب الدین چاووشی
  • مشاور و رئیس دفتر: یحیی عظیمی               84693822
  • مسئول دفتر: محمد جواد عمادی      84693817-84693818
  • فاکس: 84693942