جمعه 4 اسفند 1396_ 06 جمادى الثانية 1439 _ 23 فوریه 2018
اوقات شرعی 
 
  امور نخبگان
  • یکی از وظایف شورای اطلاع رسانی و ارتباطات استان تهران ،برقراری ارتباط و بهره گیری از آراء و نظرات نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در حوزه های کاری استانداری تهران است تا این ارتباط و جمع آوری این نظرات در طراحی سیاستهای امور مربوطه استفاده شود.