جمعه 4 اسفند 1396_ 06 جمادى الثانية 1439 _ 23 فوریه 2018
  مرکز برنامه ريزي،نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات


 رئيس مرکز برنامه ريزي،نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات : علي اصغر انتظارخير

مسئول دفتر : فرزاد قهرمانی _  خانم جمشیدی

تلفن : 84693302

فکس : 84693941