يکشنبه 6 فروردين 1396_ 26 جمادى الثانية 1438 _ 26 مارس 2017
  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاریمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری : علیرضا قاسمی فرزاد 

مسئول دفتر : آقای فلاحی

شماره تماس :  84694011