جمعه 4 اسفند 1396_ 06 جمادى الثانية 1439 _ 23 فوریه 2018
اوقات شرعی 
 
  اعضای شورا
  • اعضا:
  • سید  حسین   هاشمی     -  رئیس شورا
  • علیرضا مهدوی شاهرودی - جانشین ریئس شورا
  • پیام   برازجانی                -  دبیر شورا 


  :اعضاء حقیقی شوراء
  • مصطفی رهگذر 
  • سید حسین سید زاده
  • جعفر دمیرچی
  • سید هادی کسایی زاده
  • سید حمید شریفی کیا

                                            فتاحی  - رئیس ایرنا استان تهران وعضو حقوقی شوراء