جمعه 4 اسفند 1396_ 06 جمادى الثانية 1439 _ 23 فوریه 2018
اوقات شرعی 
 
  دبیرخانه شورا

  • دبیر شورای اطلاع رسانی و ارتباطات استان: پیام برازجانی
  • مسئول دفتر دبیرخانه :                             محمد رضا طاهرخانی
  • تلفن تماس: 84694572


گستردگي حيطه وظايف و نقش محوري نماینده عالی دولت در استان به عنوان ركن اساسي دستگاههاي اجرايي و نوع تعامل اين نهاد با ساير نهادهاي حاكميتي در همه زمينه ها اعم از سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و عمراني موجب شده كه استانداری تهران در جايگاه منبع مهم توليد خبر نقش ثابت و موثري در فضاي رسانه اي و اطلاع رساني كشور ايفا نموده و به عنوان مرجع اصلي پاسخگويي در زمينه هاي متنوع مورد پرسش قرار گيرد.
بدين ترتيب ضرورت تأسيس ساختار نظام مندي كه علاوه بر محوريت بر حوزه سياستگزاري و هماهنگي در امور اطلاع رساني ، صاحب صلاحيت و داراي ضمانت اجرائي بوده و در جهت ايجاد و ترويج گفتمان غالب منطبق بر سياستهاي كلان نظام بين بخشها و سازمانهاي متنوع مربوط به وزارتخانه ها ، تلاش نمايد كاملاً احساس مگردد. اين ساختار به منظور ايفاي نقش اساسي در حوزه اطلاع رساني موظف است ساز و كار اطلاعات را در بخش هاي مختلف صف و ستاد وزارت بر قرار نموده و بر آن نظارت نمايد . تا در نتيجه ، پاسخگويي فعال به جاي انفعال خبري ، وزارت كشور را در پيشبرد اهداف خود ياري نمايد.