جمعه 31 شهريور 1396_ 02 محرم 1439 _ 22 سپتامبر 2017
اوقات شرعی 
 
  دفتر استاندار
  • رئیـس دفــــتر :          سید رضا جلائیان
  • مسئولین دفتر:         محمدرضا شریفی ،مهدی جعفری
  • تلفـــــن تمـاس:          84694600 
  • فاکــــــــــــــس:         88663422    
  • وظایــــــــــــف:         برنامه ریزی و هماهنگی ملاقاتها و جلسات استاندار تهران