دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  مشاورین استاندار
مشاورین محترم استاندار تهران:
  • جناب آقای سید حسین سید زاده مشاور استاندار در امور اقتصادی
  • جناب آقای جعفر دمیرچی مشاور استاندار
  • جناب آقای عبدالحسین نجات اللهی مشاور افتخاری استاندار
  • جناب آقای محمدرضا محمودی مشاور استاندار در امور عمرانی
  • جناب آقای مهندس سید رضا نوروز زاده مشاور  استاندار در امور سرمایه گذاری
  • جناب آقای مهندس علی اصغر زبردست مشاور استاندار و رئیس اتاق فکر استانداری تهران