دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  دفتر امور ایثارگران
  • هماهنگی امور ایثارگران
  • مشاوراستاندارو مدیر کل امورهماهنگی ایثارگران:محمدرضا همتی فر
  • تلفن تماس:84691704
  • فکس: 84691721