دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  اداره کل حراست


  • مشاور استاندار و مدیر کل حراست : اسفندیار مبتکر سرابی
  • مسئول دفتر : محمد میرزایی