دوشنبه 18 فروردين 1399
En Fa

معرفی مدیر و کارشناسان

معرفی روسای گروه و کارشناسان  دفتر هماهنگی امور اقتصادی
نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی تلفن
رسول محمدی راستین مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 84694006
فاطمه ارتگلی مسئول دفتر هماهنگی امور اقتصادی 84694008-84694009
فهیمه میهنی رییس گروه هماهنگی امور اقتصادی 84693514
راضیه باغبانی کارشناس هماهنگی امور اقتصادی 84693508
حرمت افخمی کارشناس هماهنگی امور اقتصادی 84693515
آیدا اسدپور کارشناس هماهنگی امور اقتصادی 84692326
کوروش زرافشان کارشناس هماهنگی امور اقتصادی 84693513
محمد عبدی راد کارشناس هماهنگی و پیگیری  84693517
مازیار غفاری رییس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن 84693503
کامران ملکی کارشناس هماهنگی امور بازرگانی 84693501
غلامرضا شیخ کارشناس هماهنگی امور صنایع و معادن 84693534
زهرا کولیوند کارشناس هماهنگی امور صنایع و معادن 84693509
خانم اونق کارشناس هماهنگی امور صنایع و معادن 84691514