دوشنبه 18 فروردين 1399
En Fa

معرفی و تاریخچه دفتر

معرفی و تاریخچه دفتر

درابتدا یک گروه تحت عنوان گروه اقتصادی در دفتر طرح و برنامه که زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و اداری مالی استانداری بوده است و در سال 1376 این گروه تبدیل به دفتر هماهنگی امور اقتصادی گردید. 
با ادغام سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی در استانداری این دفتر با عنوان دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین­ الملل زیر مجموعه معاونت برنامه­ ریزی و اشتغال انجام وظیفه نموده است و در نهایت پس از احیاء سازمان برنامه و بودجه با عنوان دفتر هماهنگی اموراقتصادی زیر مجموعه معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری در حال فعالیت می­باشد.
این دفتر دارای دو گروه است:
 
گروه هماهنگی امور اقتصادی
گروه هماهنگی امور بازرگانی و صنایع و معادن