اوقات شرعی 
 
  مراحل انتقال امتیاز پروانه
  • لطفا جهت آگاهی از مراحل انتقال پروانه به قسمت پیوندها(فرم ها و فرآیندها)، لینک زیر مراجعه نمائید:

    http://pishkhan.ostan-th.ir