اوقات شرعی 
 
  مدارک لازم برای استعلام حراست

  • کپی برابر اصل تمامی صفحات شناسنامه در دفتر ثبت اسناد رسمی.
  • کپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو در دفتر ثبت اسناد رسمی.
  • تکمیل فرم های مربوط به حراست توسط انتقال گیرنده.
  • دو قطعه عکس(4*3) تمام رخ و پشت زمینه سفید.