اوقات شرعی 
 
  مدارک لازم برای تمدید پروانه

  • گواهی فعالیت از دستگاه های دولتی خدمات دهنده. (*توجه: منظور قرارداد نمی باشد)
  • اصل پروانه