اوقات شرعی 
 
  اطلاعیه زمان تحویل درخواست تمدید پروانه