اوقات شرعی 
 
  د - مرکز علمی کاربردی استانداری تهران
  • مرکز آموزش علمی کاربردی استانداری تهران
     
    آدرس الکترونیکی: www.ostandari-uast.ir

 

  • آدرس :تقاطع سپهبد قرنی، طالقانی کوچه بیمه پلاک 1

 

  • تلفکس :  05- 88928304