دوشنبه 4 ارديبهشت 1396_ 26 رجب 1438 _ 24 آوریل 2017
اوقات شرعی 
 
  فرمانداران استان تهران
علی صادقی
سرپرست فرمانداری شهرستان پاکدشت
عزت الله خان محمدی
فرماندار شهرستان شمیرانات
هدایت الله جمالی پور
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری
عیسی فرهادی
معاون استاندار و فرماندار شهرستان تهران
بیژن سلیمان پور
فرماندار شهرستان بهارستان
امیر ا... حقیقی
فرماندار شهرستان اسلامشهر
سعید بیات 
سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم
سعید ناجی
فرماندار شهرستان شهریار
 بهمن خطیبی
سرپرست فرمانداری شهرستان ملاردمحم
محمد کرم محمدی
فرماندار شهرستان پیشوا
سید مهدی محمدی 
  سرپرست فرمانداری شهرستان قدس
نور الله طاهری
فرماندار فیروزکوه
مسعود مرسل پور
سرپرست فرمانداری شهرستان قرچک
ناصر محمودی فر
فرماندار شهرستان دماوند
محمد رضا  یوسفی 
سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین
مرتضی حیدری
  فرماندار شهرستان پردیس