تاریخ : شنبه 5 آبان 1397
کد 61631

بازدید معاون استاندار تهران از پدیده فرونشست دشت ورامین

محمدامامی امین معاون استاندار تهران ، با حضور در دشت ورامین ، از پدیده فرونشست در این دشت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ورامین ، محمد امامی امین به اتفاق حسین کاغذلو سرپرست فرمانداری ورامین ، بوربور معاون اداری مالی ، حیدری بخشدار جوادآباد و دهقان شهردار ورامین با حضور در دشت ورامین ، از پدیده فرونشست بازدید کردند.
آلبوم تصاویربازدید معاون استاندار تهران از پدیده فرونشست دشت ورامین

  • نوشته شده
  • در شنبه 5 آبان 1397
  • ساعت 09
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ورامین
  • تعداد بازدید 78
  • واحد ارجاع دهنده فرمانداری ورامین