اطلاعات تماس

 

 

 

نشانی:

 

میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقای شمالی
بلوار دادمان ،استانداری تهران

 

تلفن:

 

۸۴۶۹۰ - ۰۲۱ 

 نمابر:

 

۰۲۱-۸۴۶۹۴۵۶۰

 

 پست الکترونیک:

     info@ostan-th.ir   

 

شماره پیامکی

     ۵۰۰۰۲۶۹۲   

 

پایگاه اطلاع رسانی:  

      www.ostan-th.ir   

 

کد پستی

     ۱۵۱۹۹۹۷۱۱۳   

 

اینستاگرام

ostan_teh

 

تلگرام

ostan_teh@